Svätý Otec František
a s ním celá katolícka Cirkev
chce počuť názor mladých

V októbri 2018 z iniciatívy pápeža Františka sa konala biskupská synoda na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Zišli sa tu biskupi z celého sveta, aby spoločne rozprávali o aktuálnych otázkach mladých.

Aby to bola skutočne synoda nielen o mladých, ale aj s mladými, František vyzval všetkých mladých, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrili svoj názor a tak v podstatnej miere ovplyvnili synodu ako aj smerovanie Cirkvi v jej prístupe k mladým.

Svätý Otec František zdôrazňoval, že je to výzva pre všetkých mladých: pre aktívnych katolíkov, ale aj pre agnostikov, pre tých, čo majú vlažnú vieru, pre vzdialených od Cirkvi. Každý mladý má čo povedať dospelým, kňazom, rehoľníkom, biskupom i pápežovi. „Mladí z celého sveta, chcem počuť váš názor!“ povedal Svätý Otec.

Mladí ľudia vždy mali svoje „zvláštne miesto“ v srdci pápeža. S rovnakou nástojčivosťou, s akou ich vyzýva, aby sa s ním podelili o svoje postrehy, názory či nápady ich s dobrým úmyslom otca povzbudzuje k prehlbovaniu viery, zatiahnutia na hlbinu. Nabáda ich, aby svoju vieru stále živili modlitbou a Písmom. V duchovnom živote nestačí len „surfovať na vrchnej vlne“, je potrebné ponoriť sa a načrieť z mora možností, ktoré sú mladým v dnešnej dobe dostupné.

Sám pápež František je autorom viacerých kníh, v ktorých povzbudzuje k hľadaniu pravdy prehlbovaním si poznania. Kresťanské knihy pre mladých sú dobrými sprievodcami pre dospievajúcich, ktoré im pomôžu zvládnuť krásne, no zároveň náročné obdobie prechodu z detstva do dospelosti. Kvalitná a dobrá literatúra dokáže vo veľkej miere prispieť k formovaniu zrelého kresťana s pevnými zásadami a zdravými názormi.