Ďakujeme za Tvoj názor

 

Svätý Otec František a s ním celá katolícka Cirkev chcela počuť tvoj názor na život, vieru, svet, v ktorom žiješ či tvoje životné rozhodnutia. Názor, ktorý sa nestratí, ale s ktorým sa bude rátať.

 

Svätý Otec František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Zídu sa biskupi z celého sveta, aby spoločne rozprávali o aktuálnych otázkach mladých. Zber údajov na národnej úrovni bol ukončený 30. novembra 2017. Výsledky z každého jedného vyplneného dotazníka budú spracované vo Vatikáne. Všeobecné výsledky z národnej úrovne prinášame nižšie.

Kompletné výsledky výskumu sú obohatené o:

– druhostupňové triedenia

– odbornú štúdiu o výsledkoch výskumu

– výsledky diskusie pastoračných pracovníkov s mládežou o výsledkoch výskumu a výzvach a smerovaniach, ktoré z nich vyplývajú

Tieto dodatočné materiály sa dajú získať na požiadanie za dobrovoľný príspevok. Požiadať o ne môžete cez mail mladez@kbs.sk.

Pozvi kamarátov

Nájdeš si štvrťhodinku na vyjadrenie Tvojho názoru?